LG Project - szkolenia językowe dla firm i instytucji

ŚRODKI UNIJNE ROZWIJAJĄ BIZNES

LG Project - projektanci szkoleń

Środki unijne - EFS

Mamy duże sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację projektów szkoleniowych. Wygrywamy projekty niemalże od początku ich funkcjonowania w Polsce. Dla wielu Klientów zdobyliśmy fundusze europejskie w różnych miastach Polski.

Fundusze na rozwój firmy


Są Państwo zainteresowani pozyskaniem środków unijnych
dla własnej firmy?

Zapraszamy do współpracy w nowym rozdaniu środków,
w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020.

Prowadzimy również rekrutacje do projektów dofinansowanych, obejmujące usługi fax-mailingowe oraz telemarketingowe do wyselekcjonowanych odbiorców. Odbywają się one na terenie całego kraju, w zależności od grup docelowych, określonych we wnioskach o dofinansowanie.

Ważniejsze realizowane projekty EFS


Działanie 8.1. POKL
projekt: "Mikro firmy na start"

Szkolenia obejmujące naukę języka angielskiego oraz ECDL Start i ECDL Advanced. Wokresie 01.02.2013-30.06.2014 przeszkolono 120 przedsiębiorców, pracowników mikro przedsiębiorstw z województw śląskiego.

50% uczestników szkoleń stanowiły osoby 50+ oraz osoby z wykształcenie co najwyżej średnim. 60% miejsc szkoleniowych było zarezerwowanych dla kobiet. Osiągnięto zakładane rezultaty.


Działanie 8.1 POKL
projekt pt.: „Praca i kariera - szkolenia językowe i komputerowe dla pracujących”.

W okresie 05.05.2008-30.08.2009 przeszkolono 100 osób powyżej 45 roku życia. Osiągnięto zakładane rezultaty.


Działanie 2.4 ZPORR
projekt pt.: "Nowe perspektywy - nowe możliwości" .

W okresie 2.10.2006 – 31. 12. 2007 przeszkolono 96 osób zagrożonych utratą pracy bądź krótkotrwale bezrobotnych. Osiągnięto zakładane rezultaty.
Aktualne projekty EFS


Działanie 9.6.2 POKL
projekt: "Znajomość języka angielskiego kluczem do sukcesu".

Grupę docelową w projekcie stanowią 144 osoby z obszaru województwa śląskiego należące wyłącznie do jednej i/lub więcej z poniższych grup: osoby, które ukończyły 50 rok życia, osoby powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci, osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.LG Project w liczbach: • Nasza firma posiada Certyfikat "Akredytowanego Centrum Rozwoju" ADC.IEES, który jest przyznawany jedynie instytucjom działającym w sektorze usług rozwojowych. Legitymowanie się certyfikatem ACD.IEES oznacza, że nasza instytucja wdrożyła wewnętrzne procedury, które zapewniają świadczenie usług wysokiej jakości. Jednocześnie IEES monitoruje działanie ADC.IEES i jest zewnętrznym ogniwem pomagającym w rozstrzyganiu sporów, ewaluacji i ciągłemu podnoszeniu jakości usług.
  Prowadzone przez nas szkolenia realizowane są na najwyższym poziomie jakości. A pozyskane umiejętności są weryfikowane przez niezależny system Certyfikacji IEES – International Examination and Evaluation System. Osoby zainteresowane podlegają procedurze walidacji zgodności z opisanym zestawem efektów kształcenia poprzez procedurę egzaminacyjną, pozytywny wynik egzaminu warunkuje wydanie certyfikatu IEES w danym zakresie.


LG Project - Projektanci szkoleń Copyright © 2014 LG Project Łukasz Dobiczek
Co oferujemy?
 • kursy angielskiego dla firm
 • angielski dla firm
 • kursy angielski dla firm
 • kursy językowe dla firm
 • kurs angielskiego dla firm
Gdzie oferujemy?
 • kursy językowe dla firm Katowice, Śląsk
 • angielski dla firm Katowice
 • kursy językowe dla firm Tychy, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Sosnowiec
 • angielski dla firm Kraków
 • kursy językowe Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawa